Turniej Arbitrażowy dla Studentów


Edycja 2023


Zapraszamy do udziału w Turnieju Arbitrażowym dla Studentów, organizowanym przez Krajow± Izbę Radców Prawnych.

Przypominamy, że w Turnieju mog± brać udział dwuosobowe zespoły złożone ze studentów tej samej uczelni.

Zapisy zakończone. W dniu 8.04.2023 do zapisanych zespołów zostan± rozesłane informacje organizacyjne dotycz±ce 1 etapu konkursu.

Kontakt: admin.kirp@inteligames.eu, tel. 694 648 719