Turniej Arbitrażowy dla Aplikantów Radcowskich


Edycja 2023


Zapraszamy do udziału w Turnieju Arbitrażowym dla Aplikantów Radcowskich, organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Przypominamy, że w Turnieju mogą brać udział dwuosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich.

Po poprawnym wypełnieniu fomularza rejestracyjnego w ciągu 48h otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą rejestrację drużyny i informacje organizacyjne.

W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wypełnieniem formularza i akceptacją Regulaminu prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Informacji o przetwarzaniu oraz zapoznanie się z Polityką prywatności i Regulaminem.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa (Regulaminu) oraz zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Turnieju.

Nazwa zespołu


Imię i nazwisko kapitana


Telefon kontaktowy


E-mail kontaktowy


Potwierdź e-mail kontaktowy


OIRP drużyny


Imię i nazwisko członka zespołu
* Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką prywatności i Informacją o przetwarzaniu danych.

* Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Turnieju Arbitrażowego Aplikantów Radcowskich organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.Kontakt: admin.kirp@inteligames.eu, tel. 694 648 719