Harmonogram

Harmonogram

Rejestracja – od 9 sierpnia do 15 września 2023 r..

Etap I 19 września 2023 r. o godzinie 18:00. Etap I polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru zawierającego 50 pytań, wypełnianego online, samodzielnie przez każdego Uczestnika. Na rozwiązanie testu Uczestnicy mają 50 minut. Punkty Uczestników będących Członkami tej samej Drużyny sumują się. W przypadku równej liczby punktów uzyskanej przez kilka Drużyn, decyduje czas wypełnienia testu. Do Etapu II kwalifikuje się maksymalnie 19 Drużyn – po jednej Drużynie z terenu każdej OIRP, które uzyskały najwyższą liczbę punktów ze wszystkich Drużyn biorących udział w Turnieju. W przypadku gdy z terenu danej OIRP zgłosiła się więcej niż jedna Drużyna, do Etapu II kwalifikuje się ta Drużyna, która uzyska najwyższą liczbę punktów ze wszystkich Drużyn z terenu danej OIRP.

Etap II – od 23 września 2023 r. do 5 października 2023 r. do godziny 12:00. Etap II polega na wykonaniu przez Drużynę zadania konkursowego polegającego na przygotowaniu scenariusza spotkania mediacyjnego na podstawie kazusu przedstawionego przez Organizatora. Treść zadania konkursowego wraz z instrukcją jego wykonania zostanie udostępniona Liderom na indywidualnych kontach.

Etap III (Finał) – w terminie, miejscu i o godzinie wskazanej przez Organizatora. Etap III przeprowadzany jest stacjonarnie w formie symulacji mediacji. Etap III przeprowadzany jest przez Komisję Centralną Turnieju w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Tego samego dnia odbędzie się również ceremonia wręczenia nagród.