TURNIEJ NEGOCJACYJNY DLA RADCÓW PRAWNYCH


Edycja 2021


W dniu 24 maja 2021 roku rozpoczynają się zapisy do kolejnej edycji "Turnieju Negocjacyjnego dla Radców Prawnych", organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych, we współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej i Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw oraz Wolters Kluwer. Podobnie jak uprzednio, turniej odbędzie się w formule punktowanej symulacji procesu negocjacyjnego, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Uczestnicy konkursu będą mieli doskonałą okazję do poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej negocjacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz praktycznych umiejętności w tym zakresie, takich jak komunikacja interpersonalna, czy efektywna argumentacja.
W dwuetapowej rywalizacji turniejowej wezmą udział 2-osobowe zespoły składające się z radców prawnych. Etap pierwszy polegać będzie na wypełnieniu testu on-line, sprawdzającego wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru negocjacji. Następnie, najlepsze drużyny spotkają się ze sobą w finałowej, punktowanej grze negocjacyjnej on-line, która wyłoni zwycięzcę Turnieju, który otrzyma Puchar Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz nagrody książkowe.

Zapisy do udziału w Turnieju w zakładce "Rejestracja"

Terminarz turnieju

Dodatkowe informacje o Turnieju będą dostępne na tej stronie w zakładce "Komunikaty".