Zapraszamy do rejestracji w VII edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich


Przypominamy, że w Turnieju mogą brać udział trzyosobowe zespoły złożone z osób należących do tej samej OIRP i posiadające status aplikanta radcowskiego.

Po poprawnym wypełnieniu fomularza rejestracyjnego w ciągu 24h otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą rejestrację drużyny.

Nazwa zespołu


Imię i nazwisko kapitana


Telefon kontaktowy


E-mail kontaktowy


Potwierdź e-mail kontaktowy


OIRP drużyny


Imię i nazwisko drugiego członka zespołu


Imię i nazwisko trzeciego członka zespołu


* Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku podczas Turnieju w postaci zdjęć, filmów i nagrań oraz na jego rozpowszechnianie - przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 lok.2, 00-540 Warszawa. Niniejsza zgoda obejmuje taicie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku na stronie internetowej www.kirp.pl, w social mediach administrowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych, zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach Krajowej Izby Radców Prawnych (w tym w dwumiesięczniku Radca Prawny) oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Krajowej Izby Radców Prawnych - w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z Turnieju. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

* Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką prywatności zawierającą informację o przetwarzaniu danych.

* Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem VII Turnieju Negocjacyjnego Aplikantów Radcowskich organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych, akceptuję jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.Kontakt: admin.kirp@inteligames.eu, tel. 694 648 719