Strona główna      Aktualności      Regulamin      Rejestracja     


Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich 2020Serdecznie zapraszamy Aplikantów Radcowskich do udziału w ósmej edycji Turnieju Negocjacyjnego.

Jak co roku tworzymy dla Państwa okazję do sprawdzenia swojej wiedzy, a także wykazania się praktycznymi umiejętnościami z zakresu prowadzenia negocjacji.

Osiąganie porozumień między zaangażowanymi w konflikt stronami, wymaga często sprawności (kompetencji), którą nabywa się wraz z doświadczeniem, a także w trakcie praktycznych ćwiczeń. Udział w Turnieju daje Państwu możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej procesu negocjacji, sposobów argumentowania i szukania źródła konfliktu, którą zdobędą Państwo w trakcie kursu e-learningowego, po którym rozpoczną się rozgrywki turniejowe.

Turniej ma charakter zespołowy. Etap pierwszy Turnieju składa się z testów online wypełnianych przez zgłoszone zespoły aplikantów radcowskich. Trzy najlepsze drużyny spotkają się ze sobą w Warszawie na finałowych trójstronnych negocjacjach obserwowanych i ocenianych przez ekspertów.

Terminarz turnieju1.02.2020 - 29.02.2020 - Rejestracja zespołów. W tym czasie do udziału w turnieju zgłaszać można trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich z tej samej Okręgowej Izby

do 8.03.2020 do g. 12:00 - Kurs e-learningowy. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do ukończenia kursu e-learningowego, znajdującego się na stronach KIRP i przesłania do organizatorów zaświadczenia o przebyciu kursu. Tylko zespoły, których wszyscy członkowie dostarczą komplet zaświadczeń zostaną dopuszczone do pierwszego etapu turnieju.

do 8.03.2020 - Weryfikacja zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia do turnieju będą podlegać sprawdzeniu pod kątem zgodności z regulaminem i prawdziwości podanych danych. Tylko zespoły, których zgłoszenia będą kompletne i zgodne z regulaminem zostaną dopuszczone do dalszej części turnieju.

14.03.2020 - I etap turnieju Każdy zespół wypełnia test on-line sprawdzający teoretyczną i praktyczną wiedzę z obszaru negocjacji, zawartą w kursie e-learningowym. Quiz zawierać będzie 40 pytań o pojęcia i terminy oraz mini studiów przypadku, sprawdzających praktyczne rozumienie i zastosowanie pojęć z obszaru negocjacji. O wygranej zdecyduje ilość zebranych przez drużyny punktów. W przypadku remisu w punktach, wygrywa drużyna, która wypełniła test w krótszym czasie.

II Etap turnieju - Finał - Data finału zostanie ogłoszona do 30.03.2020 Trzy najlepsze zespoły zakwalifikowane do II etapu wezmą udział w rozgrywce finałowej na żywo, przeprowadzanej w formie trójstronnej gry negocjacyjnej. Najlepszy zespół negocjacyjny wyłoniony zostanie na podstawie wyników uzyskanych podczas gry, natomiast jury ekspertów wybierze w trakcie turnieju także najlepszego negocjatora, który otrzyma nagrodę indywidualną.

Dodatkowe informacje o turnieju (nagrodach, składzie jury) będą dostępne na tej stronie w zakładce "Aktualności".Regulamin do pobrania
Polityka prywatności do pobrania